فضل آباد - كميجان - مركزي تاریخ : ، -78 فروردين ماه ، -621
موضوع : سایتها و وبلاگها


سايتها و وبلاگهاي روستاي فضل آباد
شهرستان كميجان - استان مركزي
fazlabad.blogfa.com/
fazlabad.k.loxblog.com/


s55p8js0riztptnmgve.jpg


علامه دهخدا در دایره المعارف خود در مورد روستای فضل آباد چنین می نویسد:

"دهی است از بخش وفس شهرستان اراک که دارای ۴۰۸تن سکنه و آب آن

 از قنات تامین می شود و محصول عمده اش غله بنشن و پنبه است "

(فرهنگ لغت نامه دهخدا جلد دهم ص۱۵۱۴۶)

بنشن به صورت کلی شامل نخود عدس ماش  لوبیا و باقلا می باشد.

(معین ج۱ ص۵۹۰)

***********

روستای فضل آباد در مدار43/34عرض شمالی و23/49 عرض شرقی

در 100 کیلومتری شمال اراک و 100 کیلومتری شرقی همدان

واقع شده است .

فضل آباد از سمت شمال وشمال شرقی به روستای سمقاور و

از سمت جنوب و جنوب غربی به روستای فتح آباد و از سمت

جنوب شرقی به زمین های قازوق  محدود می باشد .

وجه تسمیه روستای فضل آباد

 در مورد وجه تمیز فضل آباداقوال مختلفی مطرح است اما نظری که با واقعیات طبیعی

همخوانی دارداینست که درسمت  شمال و  شرق روستا

قناتی بوده است که اکنون نیز آثاران باقی است

این قنات در روز گار ان  گذشته آب روستایی فضل آباد

را تامین می کرده و به قنات فیل آباد مشهور بوده است شاید علت نامگذاری فضل آباد به خاطر قنات آن می باشد

بزرگان روستا سینه به سینه نقل کرده اندکه درزمان حمله روسها به ایران برخی از قشون روس وارد این روستا شدهاند که اهالی زنها و بچه ها را در داخل کانالهای قنات فیل آباد که آنزمان هم قطعا خشک بوده است وارد میکنند تا از تعرض روسها در امان بمانند

و بجه هایی که در داخل این قنات و در آن برهه از تاریخ متولد شدهاند (قیه)که به معنی صخره و نوعی سنگ  است را به عنوان پیشوند اسم خود دارند از دیگر آثار قنات فیل آباد رویش گیاهان خاصی است که در زبان محلی قمیش یا جگن گفته می شود که از آنها برای پوشش سقف خانه های چوبی استفاده می کرده اند گیاه مذکور در محل دم آب قنات فیل آباد رشد میکرده است که این گیاه هنوز هم به صورت نادر و خودرو در همان محل دماب قنات فیل آباد که امروزه در زبان محلی خندگ(خندق)نامیده میشود رشد میکند .
بر اساس آخرین آمار سال 85 فضل آباد دارای 650 نفر سکنه می باشدکه بیشترین میزان مهاجرت به شهر در رو
ستای مذکور بعد از اصلا حات اراضی سال 1342 صورت گرفت که یکی از علل آن را می توان رفع اجبار خوانین که اهالی را به ماندن بر سر زمین تر غیب می نمو دند عنوان نمود از علل دیگر مهاجرت اهالی وقوع خشکسا لیهای متعدد عنوان نمود البته برای بررسی یک پدیدهای مانند مهاجرت چندین عامل دخیل هستند
مطابق بررسی که توسط نگارنده از سال 72تا 82 صورت گرفته است هر ساله به صورت متوسط 40 نفر از جمعیت روستا مهاجرت نمو ده اند که این امر لزوم توجه مسئو لین را می طلبد
از عمده ترین مشکلات جاری جوانان روستا معظل بیکاری است که به توجه جدی نیاز دارد
فضل آباد دارای دو رشته قنات میباشد که چنانچه عنوان گردید قنات فیل آباد آن دارای قدمتی بسیار زیاد میباشد  اما قنات فعلی روستا که دارای آبدهی درحدود ۴اینچ میباشد اخیرا با حفر یک حلقه چاه  آب قابل ملاحظه ای جهت آبیاری مزارع فراهم شدا است  .


سايتها و وبلاگهاي روستاي فضل آباد شهرستان كميجان استان مركزيمنبع این مقاله : روستاهای ایران
http://iranvillage.ir

آدرس این مطلب :
http://iranvillage.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=3132