روستاهای ایران: تالار گفتمان

روستاهاي ايران :: نمايش موضوعات - محرم در روستای ماهوسك - بيرجند

محرم در روستای ماهوسك - بيرجند

 

ارسال موضوع جديد  پاسخ به اين موضوع   ارسال تشکر 

   روستاهاي ايران صفحه اول انجمن -> مناسبتهای مذهبی خراسان جنوبی

نمايش موضوع قبلي :: نمايش موضوع بعدي  
نويسنده پيغام

musaaskari
کاربر ویژه

وضعيت: آفلاين
27 تير ماه ، 1390
تعداد ارسالها: 6429
امتياز: 1933470
تشکر کرده: 1
تشکر شده 48 بار در 46 پست


ارسالارسال شده در: سه شنبه، 27 دي ماه ، 1390 21:39:46    موضوع مطلب: محرم در روستای ماهوسك - بيرجند پاسخ همراه با اعلان

دهه اول محرم در روستای ماهوسک مراسم عزاداری خاصی اجرا می شود:

اول محرم:

در شب ا اول یک نفر از اهالی که دارای صدای خوش بوده واشنا با شیوه چاوش خوانی به پشت بام حسیینه روستا رفته وبا صدای بلند اشعار معروف که مطلع هرکه دارد هوس کرببلا بسم ا.. است شروع به چاووش خوانی می کند یعنی ای اهل روستا ماه عزای امام حسین وشهدای کربلا فرارسیده است ومهیای برپایی عزای داری شوید. از گذشته ها که مسجد رسمی در روستا نبوده است برای برپایی مجلس روضه زنان ودختران حسینه را آب جارو می کردند وچراغ ها( چراغ لامپا و....وهمچنین سماور وبخاری را تمیز واماده استفاده می کردند .

روز هفتم محرم:

در این روز با مدیریت آخوند محلی روستا چوپ علم ها توسط جوانان روستا در محل قنات روستا شسته شده وبرای آماده سازی علم سید الشهد به محل مسجد وحسینه می آورند .سپس چوب علم که گرد وغبار آن با آب گرفته شده است با استفاده از پارچه های مخصوصی مانند پوش علم وشال علم بسته می شود وآنگاه شیرینی که معمولاتوسط آخوند محلی تامین می شود از حاضرین پذیرایی می شود وعلم در محل خاصی با احترام زیاد نگهداری می شود.

روز هشتم محرم: اخلاص خوانی برای اموات

ازگذشته هاروز هشتم محرم به حضور دسته جمعی عزاداران در قبرستان قدیم وجدید اختصاص داشته است در مسیر حرکت دسته جمعی وعلم داران دونفر دارای صوت خوش به صورت همخوانی اشعار محتشم کاشانی را خوانده ومردم حاضر به ویژه افراد با سواد ودارای صوت خوش یک بیت از ان را به تناسب شرایط حال به صورت گروهی تکرار می کردند وعزداری می کردند.









عکس از محمد تقی خورشیدی







روزنهم محرم: علم گردانی

دراین روز هیات عزاداری با خواندن اشعار محتشم وپاسخ گروهی مردم در کوچه های ده حرکت می کند در مسیر درب خانه های اهالی روستا رفته وبرای زدگان هر خانه وفاتحه وبرای مردگان فاتحه واخلاص می خوانند.

مراسم این روز نیز دارای آداب خاصی است .برای آنکه اهالی روستا جمع شوندوبدانند موقع حرکت هیات فرارسیده است چاوش خوانی از پشت بام انجام می شود.سپس هیات حرکت می کند براساس رسم متداول ابتدا هیات وعلم سید الشهدا به محل خرمن های روستا برده می شود ودر این محل آخوند محلی برای باران رحمت الهی وبرکت داشتن خرمن ها ورفع افات دعا می کند واهالی آمین می گویند . وسپس از پایین روستا علم گردانی شروع می شود.از نکات قابل ذکر آنکه دبستان روستا تنها مکانی بوده است با اعتبار دولتی تاسیس شده است وبه تعبیری تنها نماد دولت در روستا بوده است بدین جهت در مسیر علم گردانی دبستان روستا یکی از محلهای است که هیات بدانجامی رفته است برای تداوم امنیت در ایران ورهایی از گزند حواث ودشمنان ایران وسلامتی وتوفیق دلمتردان ایران دعا می شده است . لیکن چند سالی که دبستان تعطیل شده است واین مورد در جلوی مخابرات وصدا وسیمای روستا انجام میشود وبرای عظمیت ایران اسلامی ودولت جمهوری اسلامی دعا می شود.

علم گردانی روز نهم علاوه برخواندن اشعار محتشم کاشانی دارای آداب خاصی است.هیات عزاداری درحالیکه علم وبیدق در جلوی جمعت حرکت می کند . به جلوی تمام خانه های داری سکنه وخالی از سکنه می روندعلم داران به محض رسیدن به درب خانه با گفتن برکوفیان بی وفا لعنت وپاسخ جمعی بیش باد به اعلام رسیدن می کنند ( البته اینکاربرای درب خانه های مجاور هم مفهوم بهتری مییابد) صاحبان خانه ووابستگان آنهابا آتش اسپند به استقبال علم سیدالشهد وعزاداران می روند



وابتدا مجمعه بزرگ مسی پر از گندم وهمراه بشقاب شیرینی تقدیم علم داران می کنند .در ابتدا برای آموزش اموات صاحب خانه وسلامتی افرادذکور واناث خانواده دعا می شود واگر صاحبخانه مسافری دارد برای سلامتی اووبازگشت سریع وی به وطن دعا می شود صاحبخانه نیز به تناسب وضع مالی خود ونذورات خود با نان، شرینی وکیک ، شکلات ، بادام وعناب چایی و شربت و میوه حاضرین را پذیرایی می کنند.بدین جهت اگر نذورات برای اموات باشدمجدداًبرای شادی ارواح گذشتگان صاحب خانه فاتحه واخلاص خوانده می شود.واگر نذورات برای زندگان صاحب خانه بادشد برای سلامتی آنهادعا شده و فاتحه قرائت می شود. وسپس با گفتن" اجر شما باسید الشهدا" وخوش آمدگویی صاحب خانه به سمت خانه دیگر حرکت می شود.



در این روز نیز درب خانه های هایی که متوفای جدیدی دارند ویا نذر کرده اند روضه خواند شود روضه خوانی وسینه زنی انجام می شودوهرکس حاجتی دارد با دااب خاص خود شالی به علم می بندد وسر تیغ های علم میوه ویا خرما می گذارد آنچه در این خانه گذاشته می شود درب خانه بعدی باز می شود وبه عنوان تبرک به علم داران وسایر افراد داده می شود.







از نکات دیگر آنست که ظهر روز تاسوعا ،عزاداران علم هارا به مسجد بازمی گراندد وپس از اقامه نهار ظهر علم گردانی ادامه می دهنددودر پایان نیز علم ها به محل خاص خود بازگردانده می شوند.

روزدهم:روز عاشورا:

در این روز عزاداران نماز صبح را درمسجد می خوانند پس ازنمازصبح روز عاشور اوقبل از طلوع آفتاب دونقر از روضه خوانان روستا واقعه صبح روسیا را می خواند ومردم عزاداری می کنند وسپس پراکنده می شوند.برخی ازز نان روستا اتش اسپند به محل عزداری می اورند علت این امر برنویسنده پوشیده است شاید استقبال از عزاداران حسینی ومعطر شدن فضای مجلس عزای امام حسین (ع) باشد .



یکی دیگر از اقدامات زنان در روز عاشورا پختن غلور(نوعی شله)است که مواد آنان توسط زنان اهالی تامین می شود ودرزمان پخت دختران وزنان دارای حاجت با نیت خاص خودشان اقدام به شور دادن غلور دیگ ها می کنند .براساس اعتقادات مردم روستا زمانی هنوز غلور جانیفتاده است برای ثمر دهی درختان خیلی مفید است بدین جهت زنان ظرف هایی که قبلاآماده کردهاند به محل می آورند وباگرفتن مقداری غلورنیم پزومخلوط کردن آن با آب به تنه درختان مثمر می ریزند.



در این روز از یک طرف روضه خوانی ومقتل خوانی سیدالشهدا تاظهر عاشورا ادامه می یابد وپس از اقامه نماز ظهر عاشور هیات با همخوانی" حسین حسین یا حسین" وهمنوایی دونفر از روضه خوانان مقتل خوانی هنگام وداع امام حسین اغاز وبا سینه زنی به سمت قبرستان حرکت می کنند ودر آ ن محل پس از خواندن زیارت نامه کسانیکه نذرقربانی گوسنفند دارند گوسفند را قربانی می کنند

آنگاه حاضرین علم را زیارت می کنند وآنگاه آخوند محل اقدام به باز کردن پارچه های علم ها ( باز کردن علم ) می کنند انگاه براساس رسم قدیمی می گویند کسانی که روز اول علم ها راشسته بایستی انها به محل باز گرداند ودر طی مسیر به پشت سر نیز نگاه نکند.پس از این مراسم گوشتهای گوسفند قربانی شده بین مردم تقسیم میشود



وکسانیکه از شهرهای دور ونزدیک برای عزداری به روستا رفته اند روستا را ترک می کنند از این جهت که فرزندان بسیاری ازاهالی بستگان خود را ترک می کنند .شام غربیان مضاعفی می شود.

براساس رسم قدیمی روستا، عموماًشام غربیان روضه خوانی نبود ه است لکن درسالهای اخیر شام غریبان نیز گرفته می شود وبرخی نذورات شام نیز در این شب انجام می شود در صورت نزدیک بودن شب جمعه ،ونبودن نذورات عزداری شب جمعه نیز ادامه یابد

منبع:
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي ارسال ايميل بازديد از سايت ارسال كننده مطلب
تشکرهاي ثبت شده از ايجاد کننده تاپيک :
 
تمامي مطالب ارسال شده:   
ارسال موضوع جديد   پاسخ به اين موضوع   ارسال تشکر

   روستاهاي ايران صفحه اول انجمن -> مناسبتهای مذهبی خراسان جنوبی

زمان پيشفرض سايت: ساعت گرينويچ + 3.5 ساعت
صفحه 1 از 1
  
پاسخ سريع:

Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
                 



افزودن امضاء به مطلب ارسالي (امضاء كاربر در بخش ويرايش مشخصات كاربر قابل تغيير است .)


 

  


 


Powered by phpBB © 2001, 2008 phpBB Group
فروشگاه فرش احمدی
تهران هاست
 تبلیغات در سایت روستاهای  ایران