روستاهای ایران: تالار گفتمان

روستاهاي ايران :: نمايش موضوعات - طايفه باستاني و كهن كته لوك

طايفه باستاني و كهن كته لوك

 

ارسال موضوع جديد  پاسخ به اين موضوع   ارسال تشکر 

   روستاهاي ايران صفحه اول انجمن -> اقوام سیستان و بلوچستان

نمايش موضوع قبلي :: نمايش موضوع بعدي  
نويسنده پيغام

gm1334
کاربر فعال

وضعيت: آفلاين
13 ارديبهشت ماه ، 1392
تعداد ارسالها: 18
امتياز: 10390
تشکر کرده: 4
تشکر شده 0 بار در 0 پست

محل سكونت: مشهدمقدس

ارسالارسال شده در: يكشنبه، 18 آبان ماه ، 1393 00:12:57    موضوع مطلب: طايفه باستاني و كهن كته لوك پاسخ همراه با اعلان

نام طایفه کته لوک نامی باستانی است.در حدود 710 قمری در زمان سلطان ابوسعید ایلخانی، امیر جمال کته لوک از سرکردگان قوم ممسنی، در راستای مبارزه با مغولان با گروهی از عیاران و همرزمانش مناطق وسیعی از فارس و کرمان و یزد و سواحل خلیج فارس را مورد تاخت و تاز قرار داده بود.به ادعای برخی از منابع آن عصر ,امبر محمد مظفری ازطرف سلطان ابوسعید مامور جنگ با امیر جمال گردید و او را شکست داد و دستگیر کرد.از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.

ولی معمرین كته لوك سیستان اعتقاددارند تیره ای ازطایفه ی شهركی هستند واین لقب را ملك بهرام خان كیانی حاكم وقت سیستان بعدازحادثه ای كه در مراسم جنگ لوك هادركچیان رخ داد به آنهااعطاء كرده است مشروح این حادثه دركتاب زادسروان سیستان نوشته ی غلامعلی رئیس الذاكرین به نقل یكی ازبزرگان این طایفه اشاره شده است ودراین مطلب كوتاه نیازی به تكرارآن نیست.

كته لوك ها درحال حاضر درجزینك ، قلعه كنگ، ابراهیم آباد، عباسیه وباغك ، گلخانی ، جهانتیغ ، گرگ آباد ، زابل وزاهدان ساكن اند مردان كته لوك دارای چهره هایی سفید متمایل به بور واستخوانی باچانه های بزرگ و بینی های منحصز بفردند عمده ی آنها چشمانی درشت برنگ قهوه ای روشن هستد وتعدادی نیز سبز چشم اند.
درگذشته بسیاری ازكته لوك ها درامور دامداری وكشاورزی مشغول بودند ، گله های شتر طایفه كته لوك درسیستان شهره عموم بوده بطوریكه برای تعلیف شتران شان از اواخر فصل زمستان تا اواخربهار به مناطق خراسان جنوبی كوچ انجام میدادند ، عمده ی طوایف كوچ كننده باآنها برهوئی ها، اردنی ها ، شیبك ها بوده اند.

یكی ازطوایفی كه ازنسل های گذشته با كته لوك ها بلحاظ سببی نزدیك بودند خلیلی های شیب آب هستند، گفته میشود مواصلت خلیلی ها باكته لوك های شهركی در پازده نسل قبل بدلیل ارتباط تجاری بین رودبار وجازونك آغاز شده ودرنسلهای بعدی نیز همچنان ادامه داشته است.

اكثر كته لوكها دردوران آبادانی سیستان در بخشهای شهركی وناروئی، پشت آب وشیب آب سابق ساكن بودند وبه كته لوكهای شِب و كته لوك های بالا معروف اند ، مهمترین خانواده های كته لوك های شِب به مراد وهمچنین مرحوم جلال ختم میشو ند كه خود در200 سال قبل می زیسته اند.

روایت است كه مراد فرزندغلامشاه ابن حسین دارای چند گله شتر وگوسفندبوده ، ازاو دو پسر بنامان نورمحمد ودوستمحمد كه از دومادر بودند باقی مانده است، مادر نورمحمد خواهرزاده ی مرحوم جلال كته لوك(جدآقایان جلالیان ها، شهركی هاو طاهری ها) بوده ومادر دوست محمد خواهرزاده ی مرحوم كربلائی تاجمحمد ذوالفقار خلیلی و بحساب می آمده است.

نورمحمد پسر بزرگ مرحوم مراد براثر بیماری بدرود حیات می گوید و بناچار بیوه ی اوراكه نازی جلال بوده به عقد دوسمحمد پسركوچكتر مرحوم مراد درمی آورند ، دوستمحمدمراد كه دردوران خودش صاحب مال واموال فراوان بوده چندین پسر ودخترازاو باقی می ماند ازجمله می توان به مرحومان یوسف ، حسن ، علی ، نورمحمد ، ملااسماعیل ، وسه دختر اشاره كرد كه بسیاری ازخلیلی های زاهدان وروستای سنچولی ازنسل یكی ازدختران دوستمحمدند.

آقایان جنانی ها ، محمودی ها ، گل محمودی ها، ضرغام زاده ها، هراتی هابرغم اینكه اصل وریشه آنهاكته لوك است ولی ازنواده های دختری دوستمحمد نیز بحساب می آیند، آقایان محمودیان های سرخس ازنوه های دختری دیگر دوستمحمد هستند ، برادران نادر ریگی فرزندان حاج دلمراد حاج سعید ، شاهبیك ازنوه های مرحوم حسن دوستمحمدند. همچنین آقایان اسماعیلی نسب ها واسماعیلی نژادها ازنوادگان مرحوم اسماعیل دوستمحمدمحسوب میشوند.

سرهنگ محمدشهركی ونورمحمدشهركی ساكن زاهدان نیز ازفرزندان ونواده های مرحوم نورمحمد دوستمحمد و حسن جان ومحمدجان وشهید حسینعلی شهركی ساكن قلعه كنگ ازفرزندان مرحوم یوسف دوستمحمدمیباشند.
یكی ازحوادث تلخ طایفه دراوایل سده ی خورشیدی كشته شدن یكی ازفرزندان مرحوم حسن دوستمحمدیعنی رستم حسن دوستمحمد میباشد كه درراه برگشت ازییلاق سالیانه توسط فرد یاافراد ناشناس باتیراندازی درشب هنگام ترورودرسن 22 سالگی جانش را ازدست میدهد.

مرحوم اسماعیل معروف به ملااسماعیل یكی دیگرازفرزندان دوست محمدمراداست كه درروستای ابراهیم آبادشیب آب سابق دركناراراضی كشاورزی موروثی پدری اش بهمراه سایربرادران ساكن بوده است.

گفته میشوداوانسانی جسور وورزیده ای بود كه درامرورزش اسب دوانی مهارت خاصی داشته است وبه همین دلیل وی درسنین جوانی ودریك مراسم عروسی درحالیكه درمسابقه اسب دوانی وبرداشتن گوسفنداززمین مشاركت داشته براثرافتادن ازاسب دچارشكستگی شدیدوخون ریزی داخلی شده ودارفانی راوداع گفته است.

ازاو 4 پسر و5 دختر ازدوهمسرباقی ماندند،چهارپسرملااسماعیل عبارتتد از:غلام، مظاهر(مزار)، محمدحسن و غلامحسین كه جملگی درقیدحیات نیستند ولی فرزندان ذكور واناث ونوه ها ونتیجه های زیادی ازآنهادرزاهدان، سرخس، بهشهروزابل باقی هستند.

ازمرحوم غلام ملا اسماعیل سه پسربنامان علی ، حسن ،نظر ویك دخترباقی مانده است كه درزاهدان وسرخس بسرمی برند، ازمرحوم مظاهر ملااسماعیل سه پسربنامان حسین،عباس،حبیب وسه دختركه جملگی بجزیك دختر دربهشهرمازندران زندگی میكنند.

ازمرحوم محمدحسن ملااسماعیل نیز سه پسربه اسامی حیدر،درویش، صفدروسه دختر كه تماماً دربهشهرساكن اند وازمرحوم غلامحسین ملااسماعیل دوپسر به اسم احمد وحمید ودودخترباقی مانده است كه فرهنگی ودرزابل وزاهدان زندگی می كنند.

باستناد شجره نامه زیر كته لوك ها ازنقیبان شهرك اندكه به سیستان مهاجرت كرده ودرحوضدار وكُندَر می زیسته اند.
نمونه ی از شجره نامه كته لوك های شِیب:
حمیدابن غلامحسین ابن ملااسماعیل ابن دوستمحمد ابن مراد ابن غلامشاه ابن حسین ابن حسین ابن شاهی ابن شهول ابن رئیس حسن ابن رئیس بولان ابن رئیس جهانگیر ابن رئیس آدینه ابن میش مست مشهور به یكه پلاس ابن حسن معروف به ممسنی... كه به استناد همین نام طایفه كته لوك نیز معتقداست خواستگاه اصلی آنها استان فارس وشیراز است.

قابل گفتن اینكه شجره نامه ی كته لوك های منطقه ی گلخانی(بالا) قبلاً توسط بزرگان طایفه تنظیم ودركتاب زادسروان سیستان درج گردیده است.
منبع: اصول سيستان وشهريارزاهدان

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي ارسال ايميل
تشکرهاي ثبت شده از ايجاد کننده تاپيک :
 
تمامي مطالب ارسال شده:   
ارسال موضوع جديد   پاسخ به اين موضوع   ارسال تشکر

   روستاهاي ايران صفحه اول انجمن -> اقوام سیستان و بلوچستان

زمان پيشفرض سايت: ساعت گرينويچ + 3.5 ساعت
صفحه 1 از 1
  
نام کاربري:      کلمه عبور:     

~ يا ~
عضويت در سايت

  


 


Powered by phpBB © 2001, 2008 phpBB Group
فروشگاه فرش احمدی
تهران هاست
 تبلیغات در سایت روستاهای  ایران